Tack!

Vi har tagit emot din förfrågan och kommer att höra av oss dig till.

Vi förenklar ditt företagande!

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge er den bästa möjliga upplevelse. Ni kan läsa mer om vår Integritetspolicy under Integritetspolicy. Genom att trycka på “Godkänn”, går ni med på vår Integritetspolicy och användning av alla cookies. Ni kan dock ändra ert medgivande gradvis under inställningar.

Senast uppdaterat 2021-10-01

GENERELLT

Nord Redovisning AB samlar in och använder dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om våra produkter och tjänster samt att ge dig uppdaterade guider / utbildning inom vårt verksamhetsområde.

Du kan närsomhelst be oss rätta dina uppgifter, be oss exportera dem, be oss ta bort dig helt från våra databaser eller skicka in klagomål till Datainspektionen gällande Nord Redovisning  AB:s hantering av dina personuppgifter.

Nord Redovisning AB samlar in personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

  • Samtycke
  • Fullgörande av avtal

Samtycke används bland annat men inte uteslutande för behandling av personuppgifter kopplat till nyhetsbrev och intresseanmälan.

Fullgörande av avtal stödjer vår personuppgiftsbehandling som är kopplad till tjänst/tjänsterna där du som Kund har ingått avtal med att få en sådan tjänst levererad.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN PERSONUPPGIFTSDATA?

Nord Redovisning AB lagrar din data så länge det krävs att tillhandahålla tjänsten/tjänsterna eller för att uppfylla det ändamål i vilket data samlades in.

PERSONUPPGIFTSDATA HOS TREDJE PART

För att fullfölja ingångna avtal med dig som Kund så kan vi komma att lämna ut din data till tredje part. Att fullfölja ingångna avtal med dig som kund kan innebära ändamål som att tillhandahålla tjänsten / tjänsterna, marknadsföra tjänsten / tjänsterna men är inte begränsat till det.

Tredje part kan återfinnas inom EU/ESS och utanför detta samarbetsområde. Om tredje part återfinns utanför EU/ESS så vidtas särskilda skyddsåtgärder vid hantering av din data.

INTEGRATIONER AKTIVERADE AV DIG SOM KUND

Nord Redovisning AB tillhandahåller integrationspunkter med olika samarbetspartners för att förbättra upplevelsen tjänsten/tjänsterna.

Dessa integrationspunkter aktiverar du själv som Kund.

För att tillhandahålla dessa integrationer så kan data som kan anses vara privat och känslig delas med dessa samarbetsparter. Det framgår dock vid aktiverandet vilken data vi delar med oss av.

ÖVRIG TILLGÅNG TILL DIN PERSONUPPGIFTSDATA

Myndighetskrav och lagar kan innebära att Nord Redovisning AB måste lämna ut din data.

Slutligen så kommer Nord Redovisning AB lämna ut din data, till dig eller tredje part om det sker på begäran från dig som Kund.

SKYDD AV DATA

Nord Redovisning AB hanterar all data med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

COOKIES

En cookie är information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återkommer till webbplatsen. Nord Redovisning AB använder cookies för att identifiera och spåra besökare, deras användning av Nord Redovisning AB hemsida och deras inställningar. Nord Redovisning AB besökare som inte vill att cookies placeras på sin dator bör ställa in sina webbläsare att vägra cookies innan de använder Nord Redovisning AB webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på Nord Redovisning AB webbplatser kanske inte fungerar korrekt med denna inställning.

KONTAKT OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nord Redovisning AB (559240-2068) är personuppgiftsansvarig. Nord Redovisning AB bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. För frågor gällande vår datahantering, vänligen kontakta info@nordredovisning.com

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Slide background

En virtuell assistent är för dig som vill lägga din tid på rätt saker. Du får hjälp av en van assistent som snabbt kan avlasta dig så att du kan få mer tid till annat. Det kan vara allt från löpande administration, reseplanering och kvittoredovisning till planering och utförande av större event och konferenser, eller kontakt med myndigheter.

Fördelar med en virtual assistant

Istället för att anställa en assistent på heltid, anlitar du in en virtuell assistent per timme, eller så länge ni kommer överens om. Dessutom tar de egna initiativ och ett stort eget ansvar för sin leverans.

Virtual assistant - så här går det till

Tillsammans med dig definierar vi en kravprofil där det i stora drag framgår vad du tror att du kommer att behöva hjälp med, och hur många timmar per månad vi uppskattar att det tar. Vi matchar kravprofilen med rätt assistent och du betalar bara för den tid som faktiskt läggs på uppdraget.